La utopia és possible

21 giugno 2012 - 20 gennaio 2013, Barcellona
Del 14 al 16 d’octubre de 1971 va tenir lloc a Eivissa el VII Congrés de l’International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), organitzat per l’Agrupació de Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives (ADI/FAD). El que podia haver estat una trobada professional convencional es va convertir en un esdeveniment sense precedents a l’Estat espanyol. En tres dies, no només es va fer un congrés obert que potenciava l’intercanvi i les discussions entre professionals i estudiants; l’ICSID d’Eivissa es va concebre com un punt de confluència entre el disseny i les formes més experimentals de l’art i l’arquitectura de l’època en el nostre país. En aquest sentit, va precedir els Encuentros de Pamplona, que es van celebrar l’any següent i van prolongar en un context urbà l’esperit innovador que l’ICSID inseria en un entorn natural. L’exposició pretén rememorar el que va ser aquell esdeveniment i les idees que poden ser útils avui: sostenibilitat, participació, solidaritat, noves relacions indústria-societat i el paper alliberador de l’experiència de l’art. L’exposició es compon de material documental, fotografies i pel·lícules, procedents de diversos arxius i de fons del MACBA. Info: www.macba.cat